Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste de la tastatura o matrice cu n linii si m coloane (cel mult 100 de linii si de coloane) formata din elemente numere naturale, fiecare element avand cel mult 6 cifre. Sa se numere cate elemente din matrice au proprietatea ca au toti vecinii pari. Se vor lua in considerare vecinii de pe linie si de pe coloana.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int a[102][102],n,m;
  cin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      cin>>a[i][j];
  //bordez matricea cu 0
  for(int i=0;i<=n+1;i++) a[i][0]=a[i][m+1]=0;
  for(int j=0;j<=m+1;j++) a[0][j]=a[n+1][j]=0;
  int k=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      if(a[i][j-1]%2==0 && a[i][j+1]%2==0 && a[i-1][j]%2==0 && a[i+1][j]%2==0)
        k++;
  cout<<k;
  return 0;
}

24 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian