Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n cu cel mult 9 cifre. Construiti si afisati o matrice patratica dupa urmatoarea regula:
Pe primul chenar al matricii se pune cifra unitatilor lui n, pe al doilea chenar cifra zecilor lui n, etc.
Exemplu: Pentru n=273 rezulta matricea:
3 3 3 3 3
3 7 7 7 3
3 7 2 7 3
3 7 7 7 7
3 3 3 3 3

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int n, nc=0, A[20][20], B[10];
  cin>>n;
  while(n>0)
  {
    B[++nc]=n%10;
    n=n/10;
  }
  if(nc%2==1) n=2*nc-1;
  else n=2*nc;
  //cu diferenta minima pana la margine
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      {
        int dmin=10;
        if(i-1<dmin) dmin=i-1;
        if(n-i<dmin) dmin=n-i;
        if(j-1<dmin) dmin=j-1;
        if(n-j<dmin) dmin=n-j;
        A[i][j]=B[dmin+1];
      }
  //sau cu simetrie fata de diagonala secundara
  /*
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;i+j<=n+1;j++)
      if(i<j) A[i][j]=A[n+1-j][n+1-i]=B[i];
      else A[i][j]=A[n+1-j][n+1-i]=B[j];
  */
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=n;j++)
      cout<<A[i][j]<<" ";
    cout<<endl;
  }
  return 0;
}

24 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian