Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste o matrice cu n linii si m coloane cu elemente numere naturale. Ordonati crescator elementele matricii atat pe linii cat si pe coloane. Nu folositi tablouri suplimentare.
Exemplu:
3 4
3 1 8 9
4 6 5 7
2 0 1 3
ordonata matricea va fi:
0 1 1 2
3 3 4 5
6 7 8 9

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int A[21][21],n,m;
  cin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      cin>>A[i][j];
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      for(int x=i;x<=n;x++)
        for(int y=1;y<=m;y++)
          if(i<x || i==x && j<y)
            if(A[i][j]>A[x][y])
            {
              int aux=A[i][j];
              A[i][j]=A[x][y];
              A[x][y]=aux;
            }
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=m;j++)
      cout<<A[i][j]<<" ";
    cout<<endl;
  }
  return 0;
}

17 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian