Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste o matrice patratica cu n linii si n coloane (n<=100) cu elemente numere intregi din intervalul [-1000,1000].
Calculati si afisati suma maxima a unei submatrici care are coltul stanga-sus si coltul dreapta-jos pe diagonala principala a matricii date.
Afisati pe linia urmatoare submatricea de suma maxima.
Exemplu:
matrice.in
5
1 2 -3 4 5
2 0 -1 5 -9
-8 3 9 -8 -4
1 2 3 4 -1
-8 7 6 5 -13
matrice.out
17
0 -1 5
3 9 -8
2 3 4

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("matrice.in");
ofstream fout("matrice.out");

int main()
{
  int A[101][100],n,smax=-100000000,imax,jmax;
  fin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      fin>>A[i][j];
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=i;j<=n;j++)
    {
      int s=0;
      for(int x=i;x<=j;x++)
        for(int y=i;y<=j;y++)
          s=s+A[x][y];
      if(s>smax)
      {
        smax=s;
        imax=i;
        jmax=j;
      }
    }
  fout<<smax<<endl;
  for(int i=imax;i<=jmax;i++)
  {
    for(int j=imax;j<=jmax;j++)
      fout<<A[i][j]<<" ";
    fout<<endl;
  }
  return 0;
}

17 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian