Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Lucrare matrici nepatratice IX B Randul 2
Se citeste o matrice cu n linii si m coloane, n si m numere impare (n,m<=100) cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000].
a) Calculati si afisati elementul maxim din matrice.
b) Afisati pe cate linii se afla maximul.
c) Afisati liniile care au elementele in ordine strict crescatoare.
d) Afisati in orice ordine elementele care sunt unice pe coloana lor.
e) Stergeti linia de la mijlocul matricii si afisati matricea rezultata.
Exemplu:
date de intrare:
5 7
1 2 3 4 6 7 2
5 4 6 0 6 5 4
6 5 7 4 7 7 5
3 4 3 4 2 4 5
1 2 3 4 5 6 5
date de iesire:
7 (a)
2 (b)
1 2 3 4 5 6 7 (c)
3 5 6 5 6 7 0 2 5 7 4 5 6 2 4 7 sau 2 5 6 0 5 4 6 5 7 7 3 2 4 5 6 7 (d)
1 2 3 4 6 7 2 (e)
5 4 6 0 6 5 4
3 4 3 4 2 4 5
1 2 3 4 5 6 7

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("matrice.in");
ofstream fout("matrice.out");

int main()
{
  int n,m,A[101][101];
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      fin>>A[i][j];
  //cerinta a: elementul maxim din matrice
  int max=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      if(A[i][j]>max) max=A[i][j];
  fout<<max<<endl;
  //cerinta b: pe cate linii se afla maximul
  int c=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    int gasit=0;
    for(int j=1;j<=m;j++)
      if(A[i][j]==max) gasit=1;
    if(gasit==1) c++;
  }
  fout<<c<<endl;
  //cerinta c: afisare linii cu elementele in ordine strict crescatoare
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    int ok=1;
    for(int j=1;j<m;j++)
      if(A[i][j]>=A[i][j+1]) ok=0;
    if(ok)
    {
      for(int j=1;j<=m;j++)
        fout<<A[i][j]<<" ";
      fout<<endl;
    }
  }
  //cerinta d: elementele care sunt unice pe coloana lor
  //cu vector de frecventa
  for(int j=1;j<=m;j++)
  {
    int F[1001]={0};
    for(int i=1;i<=n;i++)
      F[A[i][j]]++;
    for(int v=0;v<=1000;v++)
      if(F[v]==1) fout<<v<<" ";
  }
  fout<<endl;
  //cu numarare aparitii
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
    {
      int x=0;
      for(int k=1;k<=n;k++)
        if(A[i][j]==A[k][j]) x++;
      if(x==1) fout<<A[i][j]<<" ";
    }
  fout<<endl;
  //cu verificare ca e unic prin reducere la absurd
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
    {
      int ok=1;
      for(int k=1;k<=n;k++)
        if(i!=k && A[i][j]==A[k][j]) ok=0;
      if(ok==1) fout<<A[i][j]<<" ";
    }
  fout<<endl;
  //cerinta e: stergerea liniei de la mijlocul matricii
  for(int i=n/2+1;i<n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      A[i][j]=A[i+1][j];
  n--;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=m;j++)
      fout<<A[i][j]<<" ";
    fout<<endl;
  }
  return 0;
}

24 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian