Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste o matrice patratica cu n linii si n coloane (n<=100), cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000], avand elementele distincte pe fiecare dintre cele doua diagonale.
Interschimbati elementul maxim de pe diagonala principala cu elementul minim de pe diagonala secundara. Afisati matricea rezultata.
Exemplu:
matrice.in
5
1 2 3 4 5
2 3 4 5 6
4 3 2 5 4
6 7 5 6 7
1 2 5 4 2
matrice.out
1 2 3 4 5
2 3 4 5 6
4 3 2 5 4
6 7 5 1 7
6 2 5 4 2

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("matrice.in");
ofstream fout("matrice.out");

int main()
{
  int A[101][101],n,m,max=0,min=1000,imax,jmax,imin,jmin;
  fin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      fin>>A[i][j];
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    if(A[i][i]>max)
    {
      max=A[i][i];
      imax=i;
      jmax=i;
    }
    if(A[i][n+1-i]<min)
    {
      min=A[i][n+1-i];
      imin=i;
      jmin=n+1-i;
    }
  }
  int aux=A[imin][jmin];
  A[imin][jmin]=A[imax][jmax];
  A[imax][jmax]=aux;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=n;j++)
      fout<<A[i][j]<<" ";
    fout<<endl;
  }
  return 0;
}

24 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian