Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste o matrice cu n linii si m coloane, (n,m<=100) cu elemente numere naturale din intervalul [0,10000]. Inlocuiti fiecare element din matrice cu numarul de divizori proprii pe care ii are si afisati matricea rezultata. Repetati inlocuirile si afisarile pana cand in matrice toate elementele devin nule.
Exemplu:
matrice.in
4 3
17 72 14
24 26 25
1024 2048 4096
3072 1000 2000
matrice.out
0 10 2
6 2 1
9 10 11
20 14 18

0 2 0
2 0 0
1 2 0
4 2 4

0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 1

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0


//Se citeste o matrice cu n linii si m coloane avand elementele numere naturale. Sa se inlocuiasca fiecare element din matrice cu numarul sau de divizori. #include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("matrice.in");
ofstream fout("matrice.out");

int main()
{
  int n,m,A[101][101];
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      fin>>A[i][j];
  int gasit;
  do
  {
    gasit=0;
    for(int i=1;i<=n;i++)
      for(int j=1;j<=m;j++)
      {
        int c=0;
        for(int d=2;d<=A[i][j]/2;d++)
          if(A[i][j]%d==0) c++;
        if(c!=0) gasit=1;
        A[i][j]=c;
      }
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      for(int j=1;j<=m;j++)
        fout<<A[i][j]<<" ";
      fout<<endl;
    }
    fout<<endl;
  }
  while(gasit==1);
  return 0;
}

24 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian