Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste o matrice patratica cu n linii si n coloane (n<=100), cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000].
Stergeti liniile si coloanele pe care se afla cele mai mici doua elemente de pe diagonala principala
Exemplu:
matrice.in
5
3 2 4 3 2
2 1 5 4 6
3 2 4 3 5
4 3 2 2 1
4 3 5 6 7
matrice.out
3 4 2
3 4 5
4 5 7
(s-au sters liniile si coloanele 2 si 4)

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("matrice.in");
ofstream fout("matrice.out");

int main()
{
  int A[101][101],n,min,x;
  fin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      fin>>A[i][j];
  min=A[1][1],x=1;
  for(int i=2;i<=n;i++)
    if(A[i][i]<min) {min=A[i][i];x=i;}
  for(int i=x;i<n;i++) 
    for(int j=1;j<=n;j++)
      A[i][j]=A[i+1][j];
  for(int j=x;j<=n;j++)
    for(int i=1;i<=n;i++)
      A[i][j]=A[i][j+1];
  n--;
  min=A[1][1],x=1;
  for(int i=2;i<=n;i++)
    if(A[i][i]<min) {min=A[i][i];x=i;}
  for(int i=x;i<n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      A[i][j]=A[i+1][j];
  for(int j=x;j<=n;j++)
    for(int i=1;i<=n;i++)
      A[i][j]=A[i][j+1];
  n--;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=n;j++)
      fout<<A[i][j]<<" ";
    fout<<endl;
  }
  return 0;
}

24 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian