Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste o matrice cu n linii si m coloane, (n,m<=100) cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000].
a) Afisati suma maxima care se poate obtine de pe o coloana a matricii si indicele coloanei pe care s-a obtinut. Daca sunt mai multe coloane cu aceeasi suma maxima, atunci se va considera oricare dintre ele.
b) Stergeti din matrice coloana care are suma elementelor maxima si afisati matricea rezultata. Daca sunt mai multe coloane cu aceeasi suma maxima, atunci se va sterge oricare dintre ele (este suficient sa se stearga una).
Exemplu: Pentru datele de mai jos,
3 4
2 3 4 5
5 4 3 6
5 8 1 2
se va sterge coloana 2.

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("pb2.in");
ofstream fout("pb2.out");
int main()
{
  int A[101][101],n,m,smax=0,x;
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      fin>>A[i][j];
  for(int j=1;j<=m;j++)
  {
    int s=0;
    for(int i=1;i<=n;i++)
      s=s+A[i][j];
    if(s>smax) { smax=s; x=j;}
  }
  fout<<smax<<" "<<x<<endl;
  for(int j=x;j<m;j++)
    for(int i=1;i<=n;i++)
      A[i][j]=A[i][j+1];
  m--;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=m;j++)
      fout<<A[i][j]<<" ";
    fout<<endl;
  }
  return 0;
}

24 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian