Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n (n<=10). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane care sa contina termeni din sirul lui Fibonacci ca in modelul de mai jos, obtinut pentru n=6.
1 1 2 3 5 8
1 2 3 5 8 13
2 3 5 8 13 21
3 5 8 13 21 34
5 8 13 21 34 55
8 13 21 34 55 89

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int A[11][11],n;
  cin>>n;
  A[1][1]=A[1][2]=1;
  for(int j=3;j<=n;j++)
    A[1][j]=A[1][j-1]+A[1][j-2];
  for(int i=2;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      if(j==1) A[i][j]=A[i-1][j+1];
      else A[i][j]=A[i-1][j-1]+A[i-1][j];
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=n;j++)
      cout<<A[i][j]<<" ";
    cout<<endl;
  }
  return 0;
}

24 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian