Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n cu cel mult 9 cifre, avand numar impar de cifre. Construiti si afisati o matrice patratica dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=3721496.
3 7 2 1
7 2 1 4
2 1 4 9
1 4 9 6

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int n,m=0,A[10][10],C[10];
  cin>>n;
  while(n)
  {
    C[++m]=n%10;
    n=n/10;
  }
  for(int i=1;i<=m/2;i++)
  {
    int aux=C[i]; C[i]=C[m+1-i]; C[m+1-i]=aux;
  }
  n=m/2+1;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      A[i][j]=C[i+j-1];
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=n;j++)
      cout<<A[i][j]<<" ";
    cout<<endl;
  }
  return 0;
}

24 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian