Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n impar (n<100). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=9.
0 1 1 1 0 2 2 2 0
8 0 1 1 0 2 2 0 3
8 8 0 1 0 2 0 3 3
8 8 8 0 0 0 3 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7 7 0 0 0 4 4 4
7 7 0 6 0 5 0 4 4
7 0 6 6 0 5 5 0 4
0 6 6 6 0 5 5 5 0


#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int A[100][100],n;
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      if(i==j || i+j==n+1) A[i][j]=0;
      else if(i<j && i+j<n+1)//nord
         {
           if(j<n/2+1) A[i][j]=1;
           else if(j>n/2+1) A[i][j]=2;
             else A[i][j]=0;
         }
      else if(i>j && i+j>n+1)//sud
         {
           if(j<n/2+1) A[i][j]=6;
           else if(j>n/2+1) A[i][j]=5;
             else A[i][j]=0;
         }
      else if(i<j && i+j>n+1)//est
         {
           if(i<n/2+1) A[i][j]=3;
           else if(i>n/2+1) A[i][j]=4;
             else A[i][j]=0;
         }
      else if(i>j && i+j<n+1)//vest
         {
           if(i<n/2+1) A[i][j]=8;
           else if(i>n/2+1) A[i][j]=7;
             else A[i][j]=0;
         }
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=n;j++)
      cout<<A[i][j]<<" ";
    cout<<endl;
  }
  return 0;
}

24 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian