Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Din fisierul patrate.in se citesc doua numere naturale n si k (n,k<=100) si apoi se citesc cate 4 numere naturale x,y,l,c (<100) de pe fiecare din urmatoarele k linii ale fisierului. Semnificatia acestora este: x e linia coltului stanga sus, y e coloana coltului stanga sus, l lungimea, iar c este culoare unui patrat. Plasati cele k patrate intr-o matrice patratica cu n linii si n coloane si afisati matricea obtinuta. Datele de intrare asigura faptul ca patratele nu se suprapun si nu depasesc dimensiunile matricii. Elementele din matrice care nu fac parte din nici un patrat vor avea valoarea 0.
Exemplu:
patrate.in
7 6
3 4 2 3
1 1 3 1
1 4 2 2
4 1 3 2
5 4 3 4
2 6 2 1
patrate.out
1 1 1 2 2 0 0
1 1 1 2 2 1 1
1 1 1 3 3 1 1
2 2 2 3 3 0 0
2 2 2 4 4 4 0
2 2 2 4 4 4 0
0 0 0 4 4 4 0

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("patrate.in");
ofstream fout("patrate.out");

int A[101][101],n,p;

int main()
{
  fin>>n>>p;
  for(int k=1;k<=p;k++)
  {
    int x,y,l,c;
    fin>>x>>y>>l>>c;
    for(int i=x;i<x+l;i++)
      for(int j=y;j<y+l;j++)
        A[i][j]=c;
  }
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=n;j++)
      fout<<A[i][j]<<" ";
    fout<<endl;
  }
  return 0;
}

24 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian