Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)

Tablouri unidimensionale

#857. [2018-05-30 - 19:14:11]
2015 - Sesiunea iunie-iulie - Subiectul III - Problema 4
Rezolvare

#856. [2018-05-30 - 18:28:42]
2018 - Sesiunea speciala - Subiectul III - Problema 4
Rezolvare


#832. [2017-10-04 - 08:33:55]
Din fisierul numere.in se citeste un numar natural n (n<=100000) si apoi n numere naturale cu cel mult 9 cifre fiecare. Afisati in fisierul numere.out cea mai lunga secventa de cifre identice care se obtine prin lipirea celor n numere. Daca exista mai multe secvente de lungime maxima, atunci se va afisa cea mai din dreapta.
numere.in
12
36 611 1111 12 11000000 0 0 0 0 0 3333 43219
numere.out
00000000000
Rezolvare

#782. [2016-03-18 - 22:49:34]
2016 - Subiect simulare - Subiectul III - Problema 4
Rezolvare

#676. [2015-05-03 - 12:08:18]
Se citeste un vector A cu n (n<=1000) elemente numere naturale. Ordonati crescator elementele prime si plasati-le la nceputul vectorului si apoi descrescator pe cele neprime, n a doua parte a vectorului. Afisati vectorul ordonat ca n cerinta.
Exemplu: n=7, A={33, 13, 77, 19, 5, 34, 100} => 5 13 19 100 77 34 33
Rezolvare

#675. [2015-05-03 - 12:05:41]
Se citeste un vector A cu n (n<=1000) elemente numere naturale. Ordonati descrescator elementele care au suma cifrelor numar par si in ordine crescatoare pe cele care au suma cifrelor numar impar. Pozitiile pe care sunt elemente cu suma cifrelor para (respectiv impara) trebuie sa ramna aceleasi. Afisati vectorul ordonat ca n cerinta.
Exemplu: n=6, A={33, 56, 77, 734, 45, 34} => 734 34 77 33 45 56
Rezolvare

#674. [2015-05-02 - 12:45:35]
Se citeste un vector A cu n (n<=1000) elemente numere naturale. Verificati daca elementele vectorului alterneaza ca paritate, adica oricare doua elemente alaturate au paritati diferite. Raspunsul va fi DA in caz afirmativ, altfel va fi NU.
Exemple: n=6, A={34, 56, 77, 733, 44, 3} => NU
n=6, A={33, 56, 77, 734, 45, 34} => DA
Rezolvare

#673. [2015-05-02 - 12:42:56]
Se citeste un vector A cu n (3<=n<=1000) elemente numere naturale. Verificati daca exista cel putin 3 elemente alaturate care sa aiba aceeaai paritate . Raspunsul va fi DA in caz afirmativ, altfel va fi NU.
Exemple: n=6, A={34, 56, 77, 733, 45, 3} => DA
n=6, A={33, 56, 77, 734, 45, 33} => NU
Rezolvare

#672. [2015-05-02 - 12:37:38]
Se citeste un vector A cu n (n<=1000) elemente numere naturale. Afisati numarul de perechi de elemente din vector care au suma divizibila cu n.
Exemplu: n=4, A={2, 6, 8, 10} => 3, adica perechile (2, 6) , (2, 10) si (6,10)
Rezolvare

#671. [2015-05-02 - 12:32:00]
Se citeste un vector A cu n (n<=1000) elemente numere naturale. Afisati numarul de perechi egal departate de capetele vectorului care au proprietatea ca incep cu aceeasi cifra.
Exemplu: n=6, A={34, 56, 77, 733, 45, 3} => 2, adica perechile (34, 3) si (77, 773)
Rezolvare

#656. [2014-11-24 - 21:52:47]
Se citeste un vector cu n elemente numere intregi, n fiind cel mult egal cu 1000. Parcurgeti si afisati elementele vectorului astfel: intai elementele de pe pozitii pare in ordiena din vector, iar pe linia urmatoare elementele de pozitii impare in ordine inversa din vector. Indexarea elementelor din vector incepe cu 1.
Exemplu: Pentru n=7 si vectorul cu elementele {5, 3, 5, 2, 7, 6, 4} se vor afisa elementele astfel:
3 2 6
4 7 5 5
Rezolvare

#655. [2014-11-24 - 21:52:36]
Se citeste un vector cu n elemente numere intregi, n fiind cel mult egal cu 1000. Parcurgeti si afisati elementele vectorului astfel: primul, ultimul, al doilea, penultimul, ...
Exemplu: Pentru n=7 si vectorul cu elementele {5, 4, 5, 2, 7, 6, 5} se vor afisa numerele: 5 5 4 6 5 7 2
Rezolvare

#654. [2014-11-24 - 21:52:27]
Se citeste un vector cu n elemente numere intregi, n fiind cel mult egal cu 1000. Calculati si afisati cate dintre elementele vectorului sunt egale cu diferenta dintre cel mai mare si cel mai mic element din vector.
Exemplu: Pentru n=7 si vectorul cu elementele {5, 4, 5, 2, 7, 6, 5} se va afisa 3 (5 apare de 3 ori si e egal cu diferenta dintre 7 si 2).
Rezolvare

#632. [2014-10-06 - 22:44:08]
Se citesc n numere naturale. Se presupune ca cele n numere naturale sunt asezate pe un cerc. Afisati cei doi indici ai perechii de elemente alaturate care au diferenta in modul minima.
Exemple:
n=5
Elementele: 4 7 6 9 1
Se vor afisa 2 3 (7 si 6 formeaza perechea cu diferenta minima)
n=5
Elementele: 4 6 3 5 3
Se vor afisa 1 5 (4 si 3 formeaza perechea cu diferenta minima)
Rezolvare

#626. [2014-10-03 - 23:43:14]
In fisierul date.in se dau un numar n si apoi n numere naturale. Stergeti in mod repetat cate doua numere alaturate egale si afisati in fisierul date.out numarul de stergeri efectuate, precum si numerele ramase.
Folositi un algoritm eficient ca timp de executie.
Exemplu:
date.in
12
1 2 3 4 4 3 2 2 3 3 9 6
date.out
4
1 2 9 6
Explicatie: se sterg pe rand 4 perechi: 4,4 3,3 2,2 si 3,3
Rezolvare

#625. [2014-10-03 - 23:31:20]
Din fisierul date.in se citeste un numar natural n si apoi se citesc n numere naturale cu cel mult 2 cifre fiecare. Afisati in fisierul date.out lungimea celei mai lungi secvente din numerele citite care are proprietatea ca incepe si se termina cu aceeasi valoare.
Exemplu:
date.in
13
3 2 13 10 2 10 12 6 7 5 10 2 13
date.out
11
Explicatie: cea mai lunga secventa ceruta incepe si se termina cu 2 si contine 11 numere.
Rezolvare

#608. [2014-09-05 - 18:26:46]
Se citesc de la tastatura un numar natural n si apoi un vector cu n elemente naturale. Afisati numarul de perechi de elemente din vectorul citit care au proprietatea ca sunt prime intre ele.
Exemplu:
4
3 4 6 8
sunt 2 perechi (3,4 si 3, 8)
Rezolvare

#606. [2014-09-05 - 18:26:19]
Se dau doua siruri, cu n, respectiv m, elemente, numere naturale. Primul sir este ordonat crescator, iar al doilea sir este ordonat descrescator. Sa se afiseze, in ordine crescatoare, valorile pare din cele doua siruri.
Exemplu:
interpare.in
5 8
2 4 7 37 42
88 88 67 45 42 32 4 1
interpare.out
2 4 4 32 42 42 88 88
Rezolvare

#605. [2014-09-05 - 18:26:06]
Sortarea prin insertie.
Rezolvare

#604. [2014-09-05 - 18:25:55]
Se citesc de la tastatura un numar natural n si apoi n numere naturale. Determinati cea mai lunga secventa formata numai din elemente nule si afisati indicele de inceput si cel de sfarsit al secventei. Indexarea numerelor incepe de la 1.
Se cer doua solutii: una care sa foloseasca vectori si una fara vectori.
Exemplu:
10
0 1 0 0 0 5 7 0 0 2
se vor afisa 3 5
Rezolvare

#603. [2014-09-05 - 18:25:26]
Din fisierul de intrare secvk.in se citesc de pe prima linie numerele n si k, iar pe a doua linie n numere naturale separate prin spatii. Sa se determine o secventa de elemente de lungime k cu suma elementelor maxima si sa se afiseze in fisierul secvk.out.
Se cer doua solutii: una cu ordinul de complexitate n si cea de a doua cu ordinul de complexitate n patrat.
Exemplu:
secvk.in
8 3
5 6 1 2 6 7 4 3
secvk.out
6 7 4
Rezolvare

#602. [2014-09-05 - 18:25:11]
Se citesc de la tastatura un numar natural n si apoi n numere naturale. Afisati, in ordine crescatoare cele mai mari doua numere cu exact 3 cifre care nu apar printre numerele citite.
Daca nu exista doua astfel de numere sa se afiseze mesajul NU EXISTA.
Exemplu:
10
10 994 1010 999 1010 998 1005 993 996 995
se vor afisa 994 si 997
Rezolvare

#581. [2014-04-03 - 09:35:13]
Din fisierul DATE.TXT se citesc n si m (numere naturale mai mici sau egale cu 5000) de pe prima linie, apoi n numere naturale a1, a2, , an de pe linia a doua si apoi m numere naturale b1, b2, , bm de pe linia a treia a fisierului.
Sa se verifice daca sirul b citit de pe a treia linie a fisierului se poate obtine din sirul a (aflat pe a doua linie a fisierului) prin eliminarea unora dintre componentele sirului a si afisati un mesaj corespunzator (da/nu).
Folositi un algoritm eficient ca timp de executie.
Exemplu:
date.txt
5 3
1 6 3 1 3
6 1 3
raspunsul este da
Rezolvare

#580. [2014-04-03 - 09:19:23]
Se citeste un numar natural n (cel mult 100) si un vector a cu n elemente numere naturale cu cel mult 3 cifre fiecare. Calculati cel mai mic multiplu comun al elementelor vectorului a.
Indicatie: problema se va rezolva folosind descompunerea in factori primi si retinerea factorilor la puterea cea mai mare.
Exemplu:
n=5
a={2, 4, 16, 5, 3}
cmmmc=240
Rezolvare

#578. [2014-03-29 - 10:15:25]
Se citeste un numar natural n cu cel mult 9 cifre. Afisati suma numerelor care se pot construi din n prin permutarea cifrelor sale.
Exemple:
pentru n=123 se obtin numerele 123, 132, 213, 231, 312 si 321, iar suma lor este 1332
pentru n=976584 suma este 519999480
Rezolvare

#570. [2014-03-26 - 13:26:59]
In fisierul numere.in se afla pe prima linie un numar natural n (n<=9), iar pe a doua linie se afla un sir a de cifre zecimale a1, a2, .., an.
Se cere s se afiseze suma obtinuta din numerele care se pot construi cu cifrele din sirul a prin permutari circulare.
Nu se vor face permutarile sugerate si nu se vor calcula numerele obtinute din ele.
Exemplu:
numere.in
3
2 5 4
se va afisa 1221 deoarece numerele care se pot obtine sunt 254, 542 si 425, iar suma lor este 1221.
Rezolvare

#520. [2013-11-30 - 13:22:33]
Scrieti un program C/C++ care citeste de la tastatura un numar natural n (n cel mult 100) si apoi cele n elemente, numere naturale cu cel mult 4 cifre fiecare, ale unui tablou unidimensional a. Programul afiseaza pe o linie a ecranului suma celor n elemente ale tabloului, pe urmatoarea linie a ecranului suma primelor n-1 elemente si asa mai departe, astfel nct ultima linie afisata sa contina doar primul element al tabloului.
Exemplu: daca n=4 iar tabloul are elementele
a=(1,7,3,4) programul va afisa valorile:
15
11
8
1
Rezolvare

#499. [2013-10-23 - 22:44:52]
Din fisierul lungime.in se citeste un numar n mai mic decat 2000000000 si apoi se citesc n numere naturale. Afisati in fisierul lungime.out lungimea celei mai lungi secvente din numerele citite care are proprietatea ca incepe si se termina cu aceeasi valoare si nu mai contine acea valoare (inafara de primul si ultimul element al secventei).
Exemplu:
lungime.in
14
3 2 4 3 4 2 3 4 5 6 7 2 5 5
lungime.out
7
Explicatie: cea mai lunga secventa care respecta cerinta este 2 3 4 5 6 7 2
Rezolvare

#460. [2013-05-09 - 13:58:41]
Se citeste un vector cu n elemente intregi distincte. Inversati ordinea elementelor cuprinse intre elementul minim si elementul maxim din vector.
Exemplu:
date.in
12
2 1 3 4 6 10 11 13 17 15 14 12
date.out
2 17 13 11 10 6 4 3 1 15 14 12
Rezolvare

#446. [2013-04-08 - 22:57:16]
Se dau doua siruri a si b cu care n elemente fiecare, fiecare element fiind 1 sau -1. Dandu-se un numar k, transformati sirul a in sirul b prin transformari care presupun inversarea semnului elementelor dintr-o secventa de lungime k. Solutia se va afisa astfel: indicii de la care incep secventele care se inverseaza si apoi numarul de transformari. Se garanteaza existenta solutiei.
Exemplu:
4 2 (n,k)
1 -1 1 -1 (sirul a)
-1 -1 1 1 (sirul b)
Rezultat:
1 (indicele primei secvente inversate)
2
3
3 (numarul de transformari)
Rezolvare

#427. [2013-02-24 - 14:06:35]
Se citeste un vector cu componente numere naturale. Sa se afiseze numarul cifrelor nule cu care se termina numarul format din produsul celor n componente.
Exemplu:
n=6
tabloul: 34 25 100 444 16 32321
numarul de cifre nule cerut este 4
Rezolvare

#426. [2013-02-24 - 13:57:35]
Se citeste un numar natural n si un tablou cu n elemente numere naturale. Afisati cea mai mare fractie subunitara care se poate forma cu doua elemente din tabloul citit.
Exemplu:
n=5
tabloul: 4 6 5 9 1
cea mai mare fractie subunitara este 5/6
Rezolvare

#414. [2013-01-21 - 10:23:15]
Se citeste o matrice cu n linii si m coloane cu elemente numere naturale.
Afisati elementele din matrice care au proprietatea ca sunt egale cu c.m.m.d.c. al sumei elementelor liniei i si produsul elementelor coloanei j.
Exemplu:
n=3, m=3
5 5 6
4 5 6
3 1 5
Elementele care respecta cerinta sunt 5, 3, 1
Rezolvare

#396. [2012-11-26 - 08:59:32]
Secvente de suma s (cu sir de sume partiale - O(n*n))
Se da un vector a cu n elemente numere naturale si o valoare naturala s. Afisati toate secventele de valori din vectorul a care au suma egala cu s.
Exemplu:
n=6 s=28
a=20 8 11 14 3 11
seventele sunt:
20 8
11 14 3
14 3 11

Rezolvare

#336. [2011-02-20 - 21:04:13]
Se citeste din fisierul f.in o matrice cu n (numar par) linii si m coloane cu elemente numere intregi. Sa se insereze o linie la mijlocul matricii, fiecare element de pe aceasta linie fiind egal cu suma elementelor de pe coloana pe care se afla. Matricea astfel rezultata sa se afiseze in fisierul f.out.
Exemplu:

f.in
4 5
1 2 3 4 3
4 5 6 5 3
7 8 9 6 9
3 5 8 5 1

f.out
1 2 3 4 3
4 5 6 5 3
15 20 26 20 16
7 8 9 6 9
3 5 8 5 1
Rezolvare

#334. [2011-02-20 - 19:40:08]
Se citeste din fisierul f.in o matrice cu n linii si m coloane cu elemente numere intregi. Sa se stearga din matrice toate coloanele care au primul element egal cu 1 si sa se afiseze matricea rezultata.
Rezolvare

#333. [2011-02-20 - 19:29:32]
Se citeste un numar natural n. Sa se construiasca si sa se afiseze o matrice cu n linii si n coloane in care numerele de la 1 la n*n sa fie aranjate in spirala ca in exemplul de mai jos.
n=4
1 2 3 4
12 13 14 5
11 16 15 6
10 9 8 7
Rezolvare

#332. [2011-02-20 - 19:04:44]
Se citeste din fisierul f.in o matrice cu n linii si m coloane cu elemente numere intregi. Sa se ordoneze crescator elementele de pe fiecare linie a matricii.
Rezolvare

#331. [2011-02-20 - 19:04:38]
Se citesc 2 numere naturale n si m. Sa se construiasca si sa se afiseze o matrice cu n linii si m coloane care sa contina numerele de la 1 la n*m ca in exemplul de mai jos.
Pentru n=4 si m=5 se obtine matricea
1 2 3 4 5
10 9 8 7 6
11 12 13 14 15
20 19 18 17 16
Rezolvare

#330. [2011-02-20 - 19:04:32]
Se citeste din fisierul f.in o matrice cu n linii si m coloane cu elemente numere intregi. Sa se insereze dupa fiecare linie a matricii o linie care sa contina elementele acestea in ordine inversa si sa se afiseze matricea astfel obtinuta.
Exemplu:
2 4
1 2 3 4
4 3 1 8
rezulta matricea
1 2 3 4
4 3 2 1
4 3 1 8
8 1 3 4
Rezolvare

#329. [2011-02-06 - 17:32:57]
Se citeste o multime a cu n elemente numere naturale. Sa se afiseze toate submultimile multimii a.
Indicatie: Se contruiesc intr-un vector caracteristic toate modalitatile de a pune valorile 0 si 1 pe n pozitii si corespunzator fiecarei variante se asociaza o submultime astfel: pozitiile pe care este valoarea 1 corespund elementelor alese in submultime, iar cele cu valoarea 0 celor care nu sunt alese in submultime.
Exemplu: Pentru n=5 si elementele 1 3 5 7 9 se genereaza:
0 0 0 0 0 - multimea vida
1 0 0 0 0 - submultimea {1}
0 1 0 0 0 - submultimea {3}
1 1 0 0 0 - submultimea {1, 3}
0 0 1 0 0 - submultimea {5}
...
1 1 0 1 1 - submultimea {1, 3, 7, 9}
etc
Rezolvare

#328. [2011-02-06 - 17:25:10]
Se citeste un vector cu n elemente numere naturale cu elementele numerotate incepand de la 1.
Sa se inlocuiasca fiecare element a[i] cu cea mai mare putere a lui i care este mai mica sau egala cu a[i], exceptand primul element al vectorului, element care va ramane neschimbat.
Exemplu: Pentru vectorul 23 24 43 90 80 rezulta vectorul 23 16 27 64 25.
Rezolvare

#327. [2011-02-06 - 17:22:44]
Se citeste un vector cu n elemente numere naturale distincte. Sa se afiseze perechea de elemente din vector care are cmmdc maxim.
Rezolvare

#326. [2011-02-06 - 15:20:35]
Se citeste un vector cu n elemente numere naturale cu elementele numerotate incepand de la 1.
Sa se inlocuiasca fiecare element a[i] cu cea mai mare putere a lui i care este mai mica sau egala cu a[i], exceptand primul element al vectorului.
Exemplu: Pentru vectorul 23 24 43 90 80 rezulta vectorul 23 16 27 64 25.
Rezolvare

#325. [2011-02-06 - 15:12:31]
Se citeste un vector a cu n elemente numere naturale. Sa se afiseze elementul din vector care are numar maxim de divizori.
Rezolvare

#324. [2011-02-06 - 15:10:13]
Se citeste un vector a cu n elemente numere naturale. Sa se elimine din toate elementele vectorului cifrele impare si sa se afiseze vectorul astfel obtinut.
Rezolvare

#323. [2011-02-06 - 15:06:49]
Se citeste un vector a cu n elemente numere naturale. Sa se afiseze elementele din vector care sunt mai mici decat rasturnatul lor.
Exemplu: 238, 67, 419 sunt numere mai mici decat rasturnatul lor.
Rezolvare

#322. [2011-01-09 - 23:31:02]
Se citeste un vector a cu n elemente numere intregi. Sa se insereze intre oricare 2 elemente alaturare de semne diferite un element obtinut prin lipirea valorilor absolute ale celor 2 elemente, in ordinea lor din vector.
Exemplu: vectorul 3 -1 65 4 -9 se transforma in 3 31 -1 165 4 49 -9.
Rezolvare

#321. [2011-01-09 - 23:24:27]
Se citeste un vector a cu n elemente naturale. Sa se imparta vectorul a intr-un numar minim de subsiruri strict crescatoare de valori consecutive si sa se afiseze aceste subsiruri.
Ordinea elementelor din vectorul a trebuie sa se pastreze si in subsirurile alese.
Exemplu: daca a=3 10 4 5 4 6 11 5, atunci subsirurile sunt:
3 4 5 6
10 11
4 5
Rezolvare

#320. [2011-01-09 - 23:08:09]
Se citeste un vector a cu n elemente naturale, n numar par. Sa se interschimbe primul element cu cel de-al doilea, al treilea cu al patrulea, ..., penultimul cu ultimul si sa se afiseze vectorul astfel obtinut.
Rezolvare

#319. [2011-01-09 - 23:00:10]
Se citeste un numar natural n si un vector cu 2*n elememente numere naturale. Construiti n fractii folosind elementele vectorului astfel incat suma fractiilor sa fie maxima si fiecare element sa apara intr-o singura fractie.
Exemplu: n=3 si vectorul 3 2 4 7 8 6 , fratiile vor fi 8/2 7/3 6/4.
Rezolvare

#318. [2011-01-09 - 22:54:46]
Se citeste un vector a cu n elemente cifre. Afisati cel mai mic numar natural care se poate forma cu toate cele n cifre din vectorul a.
Exemplu: Daca vectorul este 4 0 0 2 1 atunci numarul cerut este 10024.
Rezolvare

#317. [2011-01-09 - 22:51:30]
Se citeste un vector a cu n elemente naturale. Sa se elimine in mod repetat toate perechile de elemente alaturate identice pana cand nu mai exista astfel de perechi.
Exemplu: din vectorul 3 7 4 5 5 6 6 4 7 9 8 8 vor ramane doar elementele 3 si 9.
Rezolvare

#316. [2011-01-09 - 22:46:41]
Se citeste un vector a cu n elemente numere naturale. Sa se determine daca vectorul a este o permutare a multimii {1, 2, ...,n}.
Exemplu: vectorul 4 3 2 5 1 este o permutare a multimii 1 2 3 4 5, dar vectorul 4 2 1 5 5 nu este.
Rezolvare

#305. [2010-12-09 - 23:07:26]
Se citeste un numar natural n. Sa se afiseze cel mai mic numar care se poate forma cu cifrele numarului n. Numarul minim va avea acelesi numar de cifre ca si n (nu poate incepe cu cifra 0).
Se va folosi un vector de frecventa.
Exemplu: Daca n este 52200996 atunci nnumarul cerut este 20025699
Rezolvare

#304. [2010-12-09 - 23:01:07]
Numerele naturale cu foarte multe cifre se pot memora cu ajutorul vectorilor. Sa se calculeze si sa se afiseza suma a doua numere naturale memorate in 2 vectori a si b cu n si respectiv m elemente.
Cifrele numerelor se vor introduce de la tastatura cu spatiu intre ele.
Rezolvare

#303. [2010-12-09 - 22:57:22]
Se citeste un vector a cu n elemente numere naturale. Sa se afiseze pe linii separate elementele vectorului grupate in functie de cifra cea mai semnificativa (prima cifra).
Exemplu: n=5 si vectorul 65 32 333 106 66 se vor afisa:
106
32 333
65 66
Rezolvare

#302. [2010-12-09 - 22:53:15]
Se citeste un vector a cu n elemente numere intregi. Sa se elimine un numar minim de elemente din vectorul a astfel incat elementele ramase sa fie ordonate strict crescator.
Primul element din vector nu se elimina.
Rezolvare

#301. [2010-12-09 - 22:50:53]
Se citesc 2 multimi a si b cu n si respectiv m elemente. Sa se construiasca o multime c care sa contina elementele comune celor 2 multimi a si b (intersectia celor 2 multimi).
Rezolvare

#300. [2010-12-09 - 22:48:36]
Se citeste un vector a cu n elemente intregi. Sa se transforme in multime prin eliminarea elementelor care se repeta.
Rezolvare

#291. [2010-12-04 - 12:33:19]
Se citeste un vector a cu n elemente numere intregi. Stergeti toate aparitiile primului element si afisati vectorul ramas.
Exemplu: n=6 si vectorul 3 4 5 3 3 6
se afiseaza 4 5 6
Rezolvare

#290. [2010-12-04 - 12:30:20]
Se citeste un vector a cu n elemente numere intregi. Afisati valoarea minima din vector si pozitiile pe care apare ea. Elementele vectorului sunt numerotate de la 1 la n.
Rezolvare

#265. [2010-10-30 - 21:10:23]
Din fisierul m.in se citesc doua numere n si m si apoi o matrice a cu n linii si m coloane cu elemente intregi. Determinati daca matricea are toate elemente distincte.
Rezolvare

#264. [2010-10-30 - 21:06:44]
Din fisierul ab.in se citesc 2 numere n si m si apoi elementela a doua multimi a cu n elemente si respectiv b cu m elemente. Afisati produsul cartezian al celor 2 multimi.
Rezolvare

#247. [2010-10-20 - 22:41:44]
Se citeste un tablou a cu n elemente numere intregi. Sa se ordoneze crescator elementele aflate in vector intre pozitia elementului minim si pozitia elementului maxim din tablou. Daca elementul minim si cel maxim ocupa pozitii consecutive sa se afiseze mesajul "Nu se poate ordona".
Rezolvare

#246. [2010-10-19 - 18:00:51]
Doua multimi a si b cu n si respectiv m elemente se citesc de la tastatura. Sa se determine daca multimea a este inclusa in multimea b.
Rezolvare

#245. [2010-10-19 - 17:58:27]
Doua multimi a si b cu n si respectiv m elemente se citesc de la tastatura. Sa se construiasca multimea obtinuta prin reuniunea multimilor a si b.
Rezolvare

#227. [2010-04-26 - 16:55:57]
Se citeste o matrice n*m cu elemente intregi. Sa se determine elementul care apare de cele mai multe ori in matrice si de cate ori apare el.
Rezolvare

#226. [2010-04-26 - 16:55:52]
Ce citeste o matrice patratica nXn cu elemente intregi. Sa se calculeze suma elementelor adiacente diagonalei principale a matricii.
Rezolvare

#225. [2010-04-26 - 16:42:20]
Se citeste o matrice patratica cu elemente intregi numere naturale. Sa se afiseze elementele aflate pe linie si coloana cu aceeasi suma a elementelor.
Rezolvare

#224. [2010-04-26 - 16:42:14]
Se citeste o matrice patratica cu elemente intregi numere naturale. Sa se calculeze cmmdc al sumei elementelor de deasupra diagonalei principale si al sumei elementelor de sub diagonala principala.
Rezolvare

#223. [2010-04-26 - 16:42:06]
Se citeste o matrice nXm cu elemente intregi. Sa se permute circular liniile matricii.
Rezolvare

#222. [2010-04-26 - 16:42:00]
Se citeste o matrice nXm cu elemente intregi. Sa se ordoneze crescator elementele de pe prima linie prin interschimbare de coloane.
Rezolvare

#221. [2010-04-26 - 16:41:55]
Se citeste o matrice nXm cu elemente intregi. Sa se ordoneze crescator elementele pare de pe liniile cu numar par.
Rezolvare

#158. [2010-01-30 - 21:43:56]
Se dau doua multimi definite prin intermediul vectorilor u si v , cu m respectiv n elemente . Sa se memoreze in vectorul w si apoi sa se afiseze reuniunea celor doua multimi ( elemente comune si necomune luate o singura data ) .

Rezolvare

#157. [2010-01-30 - 21:43:45]
Fiind dat un vector v cu n elemente numere intregi , sa se construiasca alti doi vectori : primul va contine numai elementele pare , iar al doilea numai elementele impare ale vectorului initial .
Rezolvare

#155. [2010-01-30 - 21:43:30]
Se citeste de la tastatura un sir de n numere intregi . Sa se afiseze maximul dintre elementele pare ale sirului
Rezolvare

#154. [2010-01-30 - 21:43:25]
Se citeste de la tastatura un sir de n elemente numere intregi. Sa se afiseze elementele cu proprietatea ca suma cifrelor lor este divizibila cu o valoare p data .
Rezolvare

#153. [2010-01-30 - 21:42:54]
Sa se afiseze elementele prime ale unui sir de n numere intregi citite de la tastatura .

Rezolvare

#152. [2010-01-30 - 21:42:48]
Fiind dat un vector v cu n elemente numere intregi , sa se afiseze de cate ori gasim doua elemente consecutive egale intre ele.
Rezolvare

#149. [2010-01-09 - 21:33:56]
Se citeste un vector a cu cel mult 9 valori cifre. Sa se afiseze pe randuri separate permutarile circulare ale vectorului.
Ex. Pentru vectorul 1 3 5 4 se va afisa:
3 5 4 1
5 4 1 3
4 1 3 5
1 3 5 4
Rezolvare

#129. [2009-12-09 - 23:13:34]
Se citeste un numar natural n de maxim 4 cifre. Sa se scrie in fisierul text 2lan.out toate puterile lui 2 mai mici sau egale cu 2 la n, fiecare pe cate un rand.
Rezolvare

#78. [2009-09-29 - 11:52:54]
Se citeste o matrice cu n linii si m coloane avand elementele numere naturale. Sa se inlocuiasca fiecare element din matrice cu numarul sau de divizori.
Rezolvare


29 mai 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian