Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n de maxim 4 cifre. Sa se scrie in fisierul text 2lan.out toate puterile lui 2 mai mici sau egale cu 2 la n, fiecare pe cate un rand.

#include<fstream.h>
int a[15000];
ofstream f("2la100.out");
void main()
{
 int n,p=1,c;
 a[1]=1;
 cin>>n;
 int t,j;
 for(int i=1;i<=n;i++)
  { t=0;
	 for(j=1;j<=p;j++)
	  { c=a[j];
		 a[j]=(c*2+t)%10;
		 t=c*2/10;
	  }
	 if(t!=0)
	 { p++;
		a[p]=1;
	 }
  for(int k=p;k>=1;k--) f<<a[k];
  f<<endl;
  }
  f.close();
}

23 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian