Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se dau doua multimi definite prin intermediul vectorilor u si v , cu m respectiv n elemente . Sa se memoreze in vectorul w si apoi sa se afiseze reuniunea celor doua multimi ( elemente comune si necomune luate o singura data ) .


#include<fstream>

using namespace std;

ifstream fin("1.in");
ofstream fout("1.out");

int main()
{
  int v[100],n,u[100],w[200],m,p,i,j,ok;
  
  fin>>m;
  for(i=0;i<m;i++) fin>>u[i];
  fin>>n;
  for(i=0;i<n;i++) fin>>v[i];
  
  for(i=0;i<m;i++) w[i]=u[i];
  p=m;
  
  for(i=0;i<n;i++)
  { ok=1;
   for(j=0;j<m;j++)
     if(v[i]==u[j]) ok=0;
   if(ok) { w[p]=v[i]; p++; 
       }
   }
   
   for(i=0;i<p;i++)
    fout<<w[i]<<" ";
    
   fin.close();
   fout.close();
   return 0;
}   

24 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian