Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste o matrice n*m cu elemente intregi. Sa se determine elementul care apare de cele mai multe ori in matrice si de cate ori apare el.

#include<fstream>
#include<iostream>

using namespace std;

int n,m,i,j,l,c,maxx=0,emax,a[10][10],k;
ifstream f("m.in");

int main()
{ 
  f>>n>>m;
  for(i=1;i<=n;i++)
   for(j=1;j<=m;j++)
    f>>a[i][j];
  for(i=1;i<=n;i++)
   for(j=1;j<=m;j++)
    { k=0;
     for(l=1;l<=n;l++)
      for(c=1;c<=m;c++)
        if(a[i][j]==a[l][c]) k++;
     if(k>maxx) { maxx=k;
            emax=a[i][j];
           }    
    }
  cout<<emax<<" "<<maxx;  
  system("pause");
  return 0;   
}

24 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian