Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Din fisierul m.in se citesc doua numere n si m si apoi o matrice a cu n linii si m coloane cu elemente intregi. Determinati daca matricea are toate elemente distincte.

#include<iostream>
#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("m.in");
int main()
{
	int a[10][10],i,j,l,c,m,n,p=1;
	fin>>n>>m;
	for(i=1;i<=n;i++)
		for(j=1;j<=m;j++)
			fin>>a[i][j];
	for(i=1;i<=n;i++)
		for(j=1;j<=m;j++)
    		for(l=1;l<=n;l++)
				for(c=1;c<=m;c++)
					if(i!=l && j!=c && a[i][j]==a[l][c]) p=0;
	if(p) cout<<"da";
	else cout<<"nu";
	fin.close();
	return 0;
}

23 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian