Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc 2 multimi a si b cu n si respectiv m elemente. Sa se construiasca o multime c care sa contina elementele comune celor 2 multimi a si b (intersectia celor 2 multimi).

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int a[100],b[100],c[100],n,m,i,j,k,gasit;
	cout<<"n="; cin>>n;
	cout<<"multimea a:";
	for(i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
	cout<<"m="; cin>>m;
	cout<<"multimea b:";
	for(i=1;i<=m;i++) cin>>b[i];
	k=0;
	for(i=1;i<=n;i++)
	{
		gasit=0;
		for(j=1;j<=m;j++) if(a[i]==b[j]) gasit=1;
		if(gasit==1) 
		   {
			 k++;
			 c[k]=a[i];
		}
	}
	cout<<"intersectia:";
	for(i=1;i<=k;i++) cout<<c[i]<<" ";
	return 0;	
}

24 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian