Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Numerele naturale cu foarte multe cifre se pot memora cu ajutorul vectorilor. Sa se calculeze si sa se afiseza suma a doua numere naturale memorate in 2 vectori a si b cu n si respectiv m elemente.
Cifrele numerelor se vor introduce de la tastatura cu spatiu intre ele.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int n,m,a[1000],b[1000],s[1000],p,i,t,c;
	cout<<"n="; cin>>n;
	cout<<"a=";
	for(i=n;i>=1;i--) cin>>a[i];
	cout<<"m="; cin>>m;
	cout<<"b=";
	for(i=m;i>=1;i--) cin>>b[i];
	if(n<m) 
		{ p=m;
	      for(i=n+1;i<=m;i++) a[i]=0;
		}
	else { p=n;
	       for(i=m+1;i<=n;i++) b[i]=0;
 	     }
	t=0;
	for(i=1;i<=p;i++)
	{
		c=a[i]+b[i]+t;
		s[i]=c%10;
		t=c/10;
	}
	if(t==1)
	{
		p++;
		s[p]=t;
	}
	for(i=p;i>=1;i--) cout<<s[i];
	return 0;
}

23 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian