Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un vector a cu n elemente naturale. Sa se imparta vectorul a intr-un numar minim de subsiruri strict crescatoare de valori consecutive si sa se afiseze aceste subsiruri.
Ordinea elementelor din vectorul a trebuie sa se pastreze si in subsirurile alese.
Exemplu: daca a=3 10 4 5 4 6 11 5, atunci subsirurile sunt:
3 4 5 6
10 11
4 5

#include <fstream>
using namespace std;

ifstream is("date.in");
ofstream os("date.out");

int main()
{
  int a[100],n,p[100]={0},k=0,i,j;
  is>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    is>>a[i];
  while(k<n)
  {
    i=1;
    while(p[i]!=0) i++;
    os<<a[i]<<" ";
    p[i]=1;
    k++;
    for(int j=i+1;j<=n;j++)
      if(a[j]==a[i]+1 && p[j]==0)
      {
       os<<a[j]<<" ";
       p[j]=1;
       i=j;
       k++;
      }
    os<<'\n';
  }
  is.close();
  os.close();
  return 0;
}

23 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian