Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un vector cu n elemente numere naturale distincte. Sa se afiseze perechea de elemente din vector care are cmmdc maxim.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int a[100],n,i,j,x,y,maxx=0,mx,my;
	cout<<"n="; cin>>n;
	for(i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
	for(i=1;i<=n;i++)
		for(j=i+1;j<=n;j++)
		{
			x=a[i]; y=a[j];
			while(x!=y)
				if(x>y) x=x-y;
			    else y=y-x;
			if(x>maxx) 
			{
				maxx=x;
				mx=a[i];
				my=a[j];
			}			
		}
	cout<<mx<<" "<<my;
return 0;	
}

23 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian