Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste din fisierul f.in o matrice cu n linii si m coloane cu elemente numere intregi. Sa se insereze dupa fiecare linie a matricii o linie care sa contina elementele acestea in ordine inversa si sa se afiseze matricea astfel obtinuta.
Exemplu:
2 4
1 2 3 4
4 3 1 8
rezulta matricea
1 2 3 4
4 3 2 1
4 3 1 8
8 1 3 4

#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("f.in");
ofstream fout("f.out");

int main()
{
	int a[10][10],n,m,i,j,k;
	fin>>n>>m;
	for(i=1;i<=n;i++)
		for(j=1;j<=m;j++)
			fin>>a[i][j];
	for(k=2;k<=n+1;k++)
	{
		n++;
		for(i=n;i>=k+1;i--)
			for(j=1;j<=m;j++)
				a[i][j]=a[i-1][j];
		for(j=1;j<=m;j++) a[k][j]=a[k-1][m+1-j];	
		k++;
	}
	
	for(i=1;i<=n;i++)
	{
		for(j=1;j<=m;j++)
			fout<<a[i][j]<<" ";
		fout<<endl;
	}
	fin.close();
	fout.close();
	return 0;	
}

24 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian