Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste din fisierul f.in o matrice cu n linii si m coloane cu elemente numere intregi. Sa se ordoneze crescator elementele de pe fiecare linie a matricii.

#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("f.in");
ofstream fout("f.out");

int main()
{
	int a[10][10],n,m,i,j,k,aux;
	fin>>n>>m;
	for(i=1;i<=n;i++)
		for(j=1;j<=m;j++)
			fin>>a[i][j];
	for(k=1;k<=n;k++)
		for(i=1;i<m;i++)
			for(j=i+1;j<=m;j++)
				if(a[k][i]>a[k][j])
				{
					aux=a[k][i];
					a[k][i]=a[k][j];
					a[k][j]=aux;
				}
	for(i=1;i<=n;i++)
	{
		for(j=1;j<=m;j++)
			fout<<a[i][j]<<" ";
		fout<<endl;
	}
	fin.close();
	fout.close();
	return 0;	
}

23 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian