Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n. Sa se construiasca si sa se afiseze o matrice cu n linii si n coloane in care numerele de la 1 la n*n sa fie aranjate in spirala ca in exemplul de mai jos.
n=4
1 2 3 4
12 13 14 5
11 16 15 6
10 9 8 7

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int a[20][20],n,i,j,k,x;
	cin>>n;
	x=1;
	for(k=1;k<=(n+1)/2;k++)
	{
		for(j=k;j<=n+1-k;j++) a[k][j]=x++;
		for(i=k+1;i<=n+1-k;i++) a[i][n+1-k]=x++;
		for(j=n-k;j>=k;j--) a[n+1-k][j]=x++;
		for(i=n-k;i>=k+1;i--) a[i][k]=x++;
	}
	for(i=1;i<=n;i++)
	{
		for(j=1;j<=n;j++) cout<<a[i][j]<<" ";
		cout<<endl;
	}
	return 0;
}

23 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian