Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste din fisierul f.in o matrice cu n (numar par) linii si m coloane cu elemente numere intregi. Sa se insereze o linie la mijlocul matricii, fiecare element de pe aceasta linie fiind egal cu suma elementelor de pe coloana pe care se afla. Matricea astfel rezultata sa se afiseze in fisierul f.out.
Exemplu:

f.in
4 5
1 2 3 4 3
4 5 6 5 3
7 8 9 6 9
3 5 8 5 1

f.out
1 2 3 4 3
4 5 6 5 3
15 20 26 20 16
7 8 9 6 9
3 5 8 5 1

#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("f.in");
ofstream fout("f.out");

int main()
{
	int a[10][10], n,m, i,j,k,s;
	fin>>n>>m;
	for(i=1;i<=n;i++)
		for(j=1;j<=m;j++)
			fin>>a[i][j];
	n++;
	for(i=n;i>=n/2+1;i--)
		for(j=1;j<=m;j++)
			a[i][j]=a[i-1][j];
	for(j=1;j<=m;j++) a[n/2+1][j]=0;
    for(j=1;j<=m;j++)
	{
		s=0;
		for(i=1;i<=n;i++) s=s+a[i][j];
		a[n/2+1][j]=s;
	}		
	for(i=1;i<=n;i++)
	{
		for(j=1;j<=m;j++) fout<<a[i][j]<<" ";
		fout<<endl;
	}	
	fin.close();
	fout.close();
	return 0;
}

24 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian