Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Secvente de suma s (cu sir de sume partiale - O(n*n))
Se da un vector a cu n elemente numere naturale si o valoare naturala s. Afisati toate secventele de valori din vectorul a care au suma egala cu s.
Exemplu:
n=6 s=28
a=20 8 11 14 3 11
seventele sunt:
20 8
11 14 3
14 3 11


using namespace std;
ifstream is("date.in");
ofstream os("date.out");

int main()
{
  int a[100],sp[100],n,s;
  is>>n;
  is>>a[0]; sp[0]=a[0];
  for(int i=1;i<n;i++)
  {
    is>>a[i];
    sp[i]=sp[i-1]+a[i];
  }
  is>>s;
  for(int i=0;i<n;i++)
    for(int j=i;j<n;j++)
      if(sp[j]-sp[i-1]==s || (i==0 && sp[j]==s))
        { for(int k=i;k<=j;k++) os<<a[k]<<" ";
          os<<"\n";
        }
  is.close();
  os.close();
  return 0;
}


sau


#include <fstream>
using namespace std;
ifstream is("date.in");
ofstream os("date.out");

int main()
{
  int a[100],sp[100],n,s;
  is>>n;
  sp[0]=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    is>>a[i];
    sp[i]=sp[i-1]+a[i];
  }
  is>>s;
  for(int i=1;i<n;i++)
    for(int j=i;j<=n;j++)
      if(sp[j]-sp[i-1]==s)
        { for(int k=i;k<=j;k++) os<<a[k]<<" ";
          os<<"\n";
        }
  is.close();
  os.close();
  return 0;
}

23 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian