Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste o matrice cu n linii si m coloane cu elemente numere naturale.
Afisati elementele din matrice care au proprietatea ca sunt egale cu c.m.m.d.c. al sumei elementelor liniei i si produsul elementelor coloanei j.
Exemplu:
n=3, m=3
5 5 6
4 5 6
3 1 5
Elementele care respecta cerinta sunt 5, 3, 1

#include<fstream>
#include<iostream>

using namespace std;
ifstream f("m.in");

int main()
{
  int n,m,i,j,s,p,a[10][10],k;
  f>>n>>m;
  for(i=1;i<=n;i++)
   for(j=1;j<=m;j++)
    f>>a[i][j];
  for(i=1;i<=n;i++)
   for(j=1;j<=m;j++)
    { s=0;
     for(k=1;k<=m;k++)
        s=s+a[i][k];
     p=1;
     for(k=1;k<=n;k++)
        p=p*a[k][j];
     while(p!=0)
      {
        int r=s%p;
        s=p;
        p=r;
      }
     if(s==a[i][j]) cout<<s<<" ";
    }
  f.close();
  return 0;
}

24 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian