Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un vector cu componente numere naturale. Sa se afiseze numarul cifrelor nule cu care se termina numarul format din produsul celor n componente.
Exemplu:
n=6
tabloul: 34 25 100 444 16 32321
numarul de cifre nule cerut este 4

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int a[100],n,i,p2=0,p5=0;
  cin>>n;
  for (i=0;i<n;i++) cin>>a[i];
  for (i=0;i<n;i++)
  {
    while(a[i]%2==0)
    {
      p2++;
      a[i]=a[i]/2;
    }
    while(a[i]%5==0)
    {
      p5++;
      a[i]=a[i]/5;
    }
  }
  if(p2<p5) cout<<p2;
  else cout<<p5;
  return 0;
}

23 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian