Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un vector cu n elemente intregi distincte. Inversati ordinea elementelor cuprinse intre elementul minim si elementul maxim din vector.
Exemplu:
date.in
12
2 1 3 4 6 10 11 13 17 15 14 12
date.out
2 17 13 11 10 6 4 3 1 15 14 12

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
int main()
{
  int n,m,a[100],vmin,vmax,imin,imax,aux,st,dr;
  fin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
     fin>>a[i];
  vmin=vmax=a[1];
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(a[i]>vmax)
      {
        vmax=a[i];
        imax=i;
      }
    else
      if(a[i]<vmin)
      {
        vmin=a[i];
        imin=i;
      }
  if(imin<imax)
  {
    st=imin; dr=imax;
  }
  else
  {
    dr=imin; st=imax;
  }
  while(dr>st)
  {
    aux=a[dr];
    a[dr]=a[st];
    a[st]=aux;
    st++; dr--;
  }
  for(int i=1;i<=n;i++)
     fout<<a[i]<<" ";

  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

23 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian