Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Din fisierul lungime.in se citeste un numar n mai mic decat 2000000000 si apoi se citesc n numere naturale. Afisati in fisierul lungime.out lungimea celei mai lungi secvente din numerele citite care are proprietatea ca incepe si se termina cu aceeasi valoare si nu mai contine acea valoare (inafara de primul si ultimul element al secventei).
Exemplu:
lungime.in
14
3 2 4 3 4 2 3 4 5 6 7 2 5 5
lungime.out
7
Explicatie: cea mai lunga secventa care respecta cerinta este 2 3 4 5 6 7 2

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream is("lungime.in");
ofstream os("lungime.out");

int main()
{
  int n,x,ap1[100]={0}, ap2[100]={0};
  is>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    is>>x;
    if(ap1[x]==0) ap1[x]=i;
    else if(ap2[x]==0) ap2[x]=i;
       else if(i-ap2[x]>ap2[x]-ap1[x])
       {
         ap1[x]=ap2[x];
         ap2[x]=i;
       }
  }
  int maxx=0;
  for(int i=0;i<100;i++)
    if(ap2[i]-ap1[i]>maxx) maxx=ap2[i]-ap1[i];
  os<<maxx+1;
  is.close();
  os.close();
  return 0;
}

24 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian