Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
In fisierul numere.in se afla pe prima linie un numar natural n (n<=9), iar pe a doua linie se afla un sir a de cifre zecimale a1, a2, .., an.
Se cere s se afiseze suma obtinuta din numerele care se pot construi cu cifrele din sirul a prin permutari circulare.
Nu se vor face permutarile sugerate si nu se vor calcula numerele obtinute din ele.
Exemplu:
numere.in
3
2 5 4
se va afisa 1221 deoarece numerele care se pot obtine sunt 254, 542 si 425, iar suma lor este 1221.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int n,a[10],s[11],t=0,sc=0;
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
     cin>>a[i];
     sc=sc+a[i];
  }
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    s[i]=(sc+t)%10;
    t=sc/10;
  }
  if(t>0)
  {
    n++;
    s[n]=t;
  }
  for(int i=n;i>=1;i--)
    cout<<s[i];
  return 0;
}

23 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian