Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n (cel mult 100) si un vector a cu n elemente numere naturale cu cel mult 3 cifre fiecare. Calculati cel mai mic multiplu comun al elementelor vectorului a.
Indicatie: problema se va rezolva folosind descompunerea in factori primi si retinerea factorilor la puterea cea mai mare.
Exemplu:
n=5
a={2, 4, 16, 5, 3}
cmmmc=240

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int a[101],n;
  int f[1000]={0};//pt divizorii primi retin exponentul maxim
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    cin>>a[i];
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    int x=a[i],d=2;
    while(x>1)//descompunere in factori primi
      if(x%d==0)
      {
        int e=0;
        while(x%d==0)
        {//calculez exponentul
          e++;
          x=x/d;
        }
        if(e>f[d]) f[d]=e; //daca e mai mare, retin factorul prim
      }
      else d++;
  }
  int p=1;//cmmdc=produsul factorilor primi la puterea cea mai mare
  for(int i=2;i<=999;i++)
    for(int j=1;j<=f[i];j++)
      p=p*i;
  cout<<p;
  return 0;
}

23 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian