Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Din fisierul DATE.TXT se citesc n si m (numere naturale mai mici sau egale cu 5000) de pe prima linie, apoi n numere naturale a1, a2, , an de pe linia a doua si apoi m numere naturale b1, b2, , bm de pe linia a treia a fisierului.
Sa se verifice daca sirul b citit de pe a treia linie a fisierului se poate obtine din sirul a (aflat pe a doua linie a fisierului) prin eliminarea unora dintre componentele sirului a si afisati un mesaj corespunzator (da/nu).
Folositi un algoritm eficient ca timp de executie.
Exemplu:
date.txt
5 3
1 6 3 1 3
6 1 3
raspunsul este da

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.txt");

int main()
{
  int n,m,a[5001], b[5001],k=0;
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    fin>>a[i];
  for(int i=1;i<=m;i++)
    fin>>b[i];
  int i=1,j=1;
  while(i<=n && j<=m)
    if(a[i]!=b[j]) i++;
    else
    {
      k++; i++; j++;
    }
  if(k==m && j==m+1) cout<<"da";
  else cout<<"nu";
  return 0;
}

23 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian