Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc de la tastatura un numar natural n si apoi n numere naturale. Determinati cea mai lunga secventa formata numai din elemente nule si afisati indicele de inceput si cel de sfarsit al secventei. Indexarea numerelor incepe de la 1.
Se cer doua solutii: una care sa foloseasca vectori si una fara vectori.
Exemplu:
10
0 1 0 0 0 5 7 0 0 2
se vor afisa 3 5

//Varianta cu vectori

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int a[1001],n,k=0,lmax=0,dr;
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)cin>>a[i];
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(a[i]==0)
    {
      k++;
      if(k>lmax)
      {
        lmax=k;
        dr=i;
      }
    }
    else k=0;
  cout<<dr-lmax+1<<" "<<dr;
  return 0;
}


//Varianta fara vectori

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int a,n,k=0,lmax=0,dr;
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    cin>>a;
    if(a==0)
    {
      k++;
      if(k>lmax)
      {
        lmax=k;
        dr=i;
      }
    }
    else k=0;
  }
  cout<<dr-lmax+1<<" "<<dr;
  return 0;
}

24 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian