Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se dau doua siruri, cu n, respectiv m, elemente, numere naturale. Primul sir este ordonat crescator, iar al doilea sir este ordonat descrescator. Sa se afiseze, in ordine crescatoare, valorile pare din cele doua siruri.
Exemplu:
interpare.in
5 8
2 4 7 37 42
88 88 67 45 42 32 4 1
interpare.out
2 4 4 32 42 42 88 88

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("interpare.in");
ofstream fout("interpare.out");

int main()
{
  int n,m,a[100001],b[100001],c[200001];
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=n;i++) fin>>a[i];
  for(int i=1;i<=m;i++) fin>>b[i];
  int i=1,j=m,k=0;
  while(i<=n && j>=1)
    if(a[i]<b[j])
    {
      if(a[i]%2==0) c[++k]=a[i++];
      else i++;
    }
    else
      {
        if(b[j]%2==0) c[++k]=b[j--];
        else j--;
      }
  while(i<=n)
  {
    if(a[i]%2==0) c[++k]=a[i++];
    else i++;
  }
  while(j>=1)
  {
    if(b[j]%2==0) c[++k]=b[j--];
    else j--;
  }
  for(i=1;i<=k;i++)
  { fout<<c[i]<<" ";
   if(i%20==0) fout<<endl;
  }
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

23 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian