Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Din fisierul date.in se citeste un numar natural n si apoi se citesc n numere naturale cu cel mult 2 cifre fiecare. Afisati in fisierul date.out lungimea celei mai lungi secvente din numerele citite care are proprietatea ca incepe si se termina cu aceeasi valoare.
Exemplu:
date.in
13
3 2 13 10 2 10 12 6 7 5 10 2 13
date.out
11
Explicatie: cea mai lunga secventa ceruta incepe si se termina cu 2 si contine 11 numere.

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

int main()
{
  int x, p[100]={0}, u[100]={0}, n, lmax=0;
  fin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    fin>>x;
    if(p[x]==0) p[x]=i;//prima aparitie
    else u[x]=i;//utima aparitie
  }
  for(int i=0;i<=99;i++)
    if(u[i]-p[i]+1>lmax) lmax=u[i]-p[i]+1;//diferenta maxima dintre ultima si prima aparitie
  fout<<lmax;
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

24 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian