Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un vector cu n elemente numere intregi, n fiind cel mult egal cu 1000. Calculati si afisati cate dintre elementele vectorului sunt egale cu diferenta dintre cel mai mare si cel mai mic element din vector.
Exemplu: Pentru n=7 si vectorul cu elementele {5, 4, 5, 2, 7, 6, 5} se va afisa 3 (5 apare de 3 ori si e egal cu diferenta dintre 7 si 2).

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int A[1001], n, min, max,c=0;
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    cin>>A[i];
  min=max=A[1];
  for(int i=2;i<=n;i++)
  {
    if(A[i]>max) max=A[i];
    if(A[i]<min) min=A[i];
  }
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(max-min==A[i]) c++;
  cout<<c;
  return 0;
}

23 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian