Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un vector cu n elemente numere intregi, n fiind cel mult egal cu 1000. Parcurgeti si afisati elementele vectorului astfel: intai elementele de pe pozitii pare in ordiena din vector, iar pe linia urmatoare elementele de pozitii impare in ordine inversa din vector. Indexarea elementelor din vector incepe cu 1.
Exemplu: Pentru n=7 si vectorul cu elementele {5, 3, 5, 2, 7, 6, 4} se vor afisa elementele astfel:
3 2 6
4 7 5 5

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int A[1001],n;
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    cin>>A[i];
  for(int i=2;i<=n;i=i+2)
    cout<<A[i]<<" ";
  cout<<endl;
  int s=n;
  if(s%2==0) s--;
  for(int i=s;i>=1;i=i-2)
    cout<<A[i]<<" ";
  return 0;
}

23 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian