Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un vector A cu n (n<=1000) elemente numere naturale. Afisati numarul de perechi egal departate de capetele vectorului care au proprietatea ca incep cu aceeasi cifra.
Exemplu: n=6, A={34, 56, 77, 733, 45, 3} => 2, adica perechile (34, 3) si (77, 773)

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int A[1001],n,c=0;
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    cin>>A[i];
  for(int i=1,j=n;i<j;i++,j--)
  {
    int x=A[i];
    while(x>9) x=x/10;
    int y=A[j];
    while(y>9) y=y/10;
    if(x==y) c++;
  }
  cout<<c;
  return 0;
}

23 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian