Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un vector A cu n (n<=1000) elemente numere naturale. Ordonati descrescator elementele care au suma cifrelor numar par si in ordine crescatoare pe cele care au suma cifrelor numar impar. Pozitiile pe care sunt elemente cu suma cifrelor para (respectiv impara) trebuie sa ramna aceleasi. Afisati vectorul ordonat ca n cerinta.
Exemplu: n=6, A={33, 56, 77, 734, 45, 34} => 734 34 77 33 45 56

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int n,A[1001],S[1001];
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    cin>>A[i];
    int s=0,x=A[i];
    while(x>0)
    {
      s=s+x%10;
      x=x/10;
    }
    S[i]=s;
  }
  for(int i=1;i<n;i++)
    for(int j=i+1;j<=n;j++)
    if(S[i]%2==0 && S[j]%2==0 && A[i]<A[j] || S[j]%2==1 && S[i]%2==1 && A[i]>A[j])
    {
      int aux=A[i]; A[i]=A[j]; A[j]=aux;
        aux=S[i]; S[i]=S[j]; S[j]=aux;
    }
  for(int i=1;i<=n;i++)
      cout<<A[i]<<" ";
  return 0;
}

23 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian