Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste o matrice cu n linii si m coloane avand elementele numere naturale. Sa se inlocuiasca fiecare element din matrice cu numarul sau de divizori.

#include<iostream.h>

int a[20][20],n,m,i,j,d,nr;
void main()
{ cin>>n>>m;
 for(i=1;i<=n;i++)
 for(j=1;j<=m;j++)
  cin>>a[i][j];
 for(i=1;i<=n;i++)
 for(j=1;j<=m;j++)
 {
  nr=0;
  for(d=1;d<=a[i][j];d++)
   if(a[i][j]%d==0) nr++;
  a[i][j]=nr;
 }
 for(i=1;i<=n;i++)
 { for(j=1;j<=m;j++)
   cout<<a[i][j]<<" ";
  cout<<endl;
 }
}

24 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian