Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
2018 - Sesiunea speciala - Subiectul III - Problema 4

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("bac.txt");

int main()
{
  int n,P[10]={0},U[10]={0},lmax=0,i=0;
  while(fin>>n)
  {
    i++;
    if(P[n]==0) P[n]=U[n]=i;
    else U[n]=i;
  }
  for(int c=0;c<=9;c++)
    if(U[c]-P[c]+1>lmax) lmax=U[c]-P[c]+1;
  cout<<lmax<<endl;
  for(int c=0;c<=9;c++)
    if(U[c]-P[c]+1==lmax) cout<<c<<" ";
  return 0;
}

24 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian