Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 20 / Subiectul 3 / Problema 3

#include<iostream.h>

void nule(int n, int a[100])
{ int i,aux;
  for(i=1;i<n;i++)
	if(a[i]==0 && a[i+1]!=0)
	  { aux=a[i];
		a[i]=a[i+1];
		a[i+1]=aux;
		if(i>1) i=i-2;
	  }
}

void main()
{ int i,n,a[100];
  cin>>n;
  for(i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
  nule(n,a);
  for(i=1;i<=n;i++) cout<<a[i]<<" ";
}

24 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian