Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 25 / Subiectul 3 / Problema 4

#include<iostream.h>
#include<math.h>
long a,b,c;
double x;
long cmmdc(long a,long b)
{while(a!=b)
 if(a>b)a=a-b;
 else b=b-a;
 return a;
}

void main()
{cin>>x;
 b=1;
 while(x-floor(x))
 {x=x*10;
  b=b*10;
 }
 a=x;
 c=cmmdc(a,b);
 a=a/c;
 b=b/c;
 cout<<a<<" "<<b;
}

24 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian