Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 29 / Subiectul 2 / Problema 5

#include<fstream.h>
ifstream f("v29s2p5.in");

void main()
{ int a[7][7],n,i,j,p=1,ok;
  f>>n;
  for(i=1;i<=n;i++)
	for(j=1;j<=n;j++)
	  f>>a[i][j];
  for(j=2;j<=n;j++)
  {  ok=1;
	 for(i=2;i<=n;i++)
	   if(a[1][1]*a[i][j]!=a[i][1]*a[1][j]) ok=0;
	 if(ok) p=p*(a[1][j]/a[1][1]);
  }
  cout<<p;
}

24 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian