Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 3 / Subiectul 3 / Problema 3

#include<fstream.h>
int main()
{
int v[100],n=0,x,i,j,aux;
n=0;
ifstream fin("nr.in");
while(fin>>x)
{
  if(x>=100)
    {v[n]=x;
	n=n+1;
    }
}
if(n==0)
  cout<<"nu exista";
else
  for(i=0; i<=n-2; i++)
	for(j=i+1; j<=n-1; j++)
	  {
	   if(v[i]>v[j])
		{
		 aux=v[i];
		 v[i]=v[j];
		 v[j]=aux;
		}
	  }
for(i=0; i<=n-1; i++)
	cout<<v[i]<<" ";
return 0;
}

24 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian