Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 64 / Subiectul 3 / Problema 4

#include<fstream.h>
ifstream f("numere.in");

void main()
{ long a[1001],x,y;
 int n,i,poz,l,lmax=0;
 f>>x;
 a[1]=x;
 n=1;
 l=1;
 while(f>>y)
 { a[++n]=y;
	if(x>y) l++;
	else { if(l>lmax) { lmax=l;
						poz=n-1;
					 }
		  l=1;
		 }
	x=y;
 }
 for(i=poz-lmax+1;i<=poz;i++) cout<<a[i]<<" ";
}

24 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian