Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 89 / Subiectul 3 / Problema 3

#include<iostream.h>

void numar( long &n, int c1, int c2)
{ long p=1,m;
 int c=0,poz=0;
 m=n;
 while(m)
 { if(m%10==c1) poz=c;
   m=m/10;
   c++;
 }
 for(int i=1;i<=poz;i++) p=p*10;
 if(poz>0)
  {
    n=n/(p*10);
    n=n*10+c2;
    n=n*p;
  }
}

void main()
{ long n;
 cin>>n;
 numar(n,4,7);
 cout<<n;
}

24 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian