Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Varianta 94 / Subiectul 2 / Problema 4

#include<iostream.h>
#include<string.h>

void main()
{ char s[20], x[20]="",y[20]="";
 cin.get(s,20);
 int i=0;
 while(s[i]!=' ')
	{ x[i]=s[i];
	 i++;
	}
 x[i]='\0';
 int k=0;
 while(s[i]==' ') i++;
 while(i<strlen(s))
 { y[k]=s[i];
	k++; i++;
 }
 y[k]='\0';
 cout<<y<<" "<<x;

}

24 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian